• HSP Karlovac: Realno i otvoreno


  HSP Grada Karlovca pozdravlja i podupire svaki pokušaj i nastojanje građana, građanskih udruga i ROZP-a u pravu na nekonzumiranje usluga koje ne žele, a u ovom slučaju Karlovačke Gradske toplane.

  Usluga takve vrste ne može biti nametnuta niti jednom pojedincu ili pravnoj osobi u ovom gradu i ona može biti isključivo pravo odabira i slobodne volje građana Grada Karlovca ma kako tehnička izvedba bila složena da se ista i realizira u stvarnosti.

  Činjenice koje proizlaze iz trenutačne situacije:
   
  1. Sustav opskrbe toplinskom energijom u Gradu Karlovcu je tehnički zastario i energetski potpuno neefikasan, neiskoristiv i jednostavno skup.
  2. Najveći problem koji se javlja nakon odpajanja sa postojeće toplinske mreže je alternativa grijanja.
  3. Gotovo u 95% slučajeva ta alternativa je struja, koja nije ni jeftina a ni moguća jer elektroenergetski sustav Grada Karlovca jednostavno nije predviđen ni zamišljen da bi se građanstvo tako grijalo.
  4. Stanovi i stambene jedinice nemaju dovoljan energetski potencijal za masovnije grijanje na struju ¨C dokup kilovata od Elektre, a i ta mogućnost je tehnički ograničena kod tolikog broja kućanstava. Rezultat bio bio energetski kolaps u Gradu.
  Jedinu alternativu i rješenje trenutačne situacije je konačna plinofikacija Grada i postavljamo pitanje i gradskom i županijskom vodstvu, zašto je koncesionar obustavio gotovo sve radove na plinofikaciji i nije doveo plin do najnaseljenijih i najurbanijih dijelova Grada. Svjesni smo da plin nije više ni jeftin ni pristupačan, ali je u ovoj situaciji naprosto jedina alternativa Gradskoj Toplani i jedini energent koji može doći do naših stanova i biti kontroliran u potrošnji od strane samih korisnika po principu “koliko potrošiš, toliko platiš”. Druge alternative za grijanje naprosto nema. Geotermalni izvori u okolici Karlovca to nisu, iako se često spominju u javnosti.
   
  Pozdravljamo želju građana Grada Karlovca da se izdvoje iz sustava, ali ih upozoravamo da alternative za mnoge od njih jednostavno nema u ovom trenutku. Tražimo i zahtjevamo od gradskih vlasti da u konzultaciji sa strukom i svim kompetentnim čimbenicima iznađu povoljnije, kvalitetnije i energetski učinkovitije rješenje za budućnost.

   

  HSP Karlovac
  Dražen Bogović