• Izborni zbor podružnice HSP-a Duga Resa


    HSP Duga Resa - Izborni zbor podružnice

    Dana 1.3.2013. u vijećnici grada Duge Rese održan je Zbor podružnice HSP-a Duga Resa. Zbor Podružnice pozdravio je predsjednik Županijskoga vijeća HSP-a Karlovačke županije, Juraj Škrtić, koji je naglasio da je jedina alternativa za hrvatski narod Hrvatska stranka prava. Na zboru podružnice Duga Resa izabrani su ozbiljni pravaši koji će podružnicu voditi sljedeće četiri godine.

    Za predsjednika je izabran Marinko Luketić, za dopredsjednike su izabrani Dražen Šebalj i Andrija Ćurilović, za tajnicu Ankica Butorac, a za rizničara Martina Novosel. Ostali članovi izvršnoga odbora Podružnice su:  Hrvoje Božičević, Maja Krstičević, Marko Butorac i Iva Vuković. U Nadzorni odbor izabrani su sljedeći članovi: Kristijan Car, Tomislav Butorac i Ivan Car.

    Novoizabrani predsjednik podružnice HSP Duga Resa, Marinko Luketić, zahvalio se svim članovima koji su mu dali povjerenje i obećao je da će za dobrobit HSP dati sve svoje raspoložive resurse te zahvalio predsjedniku županijskog HSP-a, Juraju Škrtiću, što je pomogao da se ovaj častan Zbor održi u gradu Dugoj Resi.