• Juraj Škrtić u nevjerici što ni jedna lipa županijskim rebalansom ne ide braniteljima: Greška ili ste zaboravili te ljude?


    juraj škrtić– Čitao sam ovaj prijedlog rebalansa četiri puta i nešto mi nije jasno – možda sam preskočio taj dio – da ni jedna lipa ne ide hrvatskim braniteljima?! U HSP-u se pitamo da li je politika onih koji su bili prije, današnjih koji sjede u Zagrebu i budućih, da hrvatske branitelje guraju u ponor? Pa, 90 posto ljudi je na rubu egzistencije, prodat će traktorčić da mogu dobiti 800 kuna pomoći! Jako mi je žao, možda je greška da jedan dio sredstava nije predviđen za te ljude; za godinu dvije bit će velikih problema jer nemaju osnovno za život, za kruh i mlijeko, postavljao je pitanje na Aktualnom satu županijski vijećnik Juraj Škrtić (HSP) županu, pa nakon što je opomenuo župana da ga sluša, a ne da razgovara s pročelnicima, završio pitanje:

    – Da li je greška u administraciji, zaboravili ste te ljude ili će biti kao u državi, gdje ni u ovoj vlasti, ni u onim prijašnjim nije nitko držao do tih ljudi?

    Najprije mu je pročelnik Željko Šančić odgovorio da svatko u svom resoru pokušava pomoći koliko može braniteljima, od sportskih udruga i kulture do stipendija, a župan Ivan Vučić rekao da je za udruge proizašle iz Domovinskog rata u proračunu predviđeno 600.000 kuna.

    – Žao mi je, sigurno imamo isto mišljenje. I Vi ste kod donošenja proračuna izrazili zadovoljstvo što te stavke nismo dirali, nego iz godine u godinu povećavali. Ukoliko bude potrebe za pomoć braniteljima, sigurno će se naći neka kuna. Ima još rebalansa, pa ćemo sigurno pokušati, ukoliko bude potrebe, to riješiti, bio je županov odgovor.

    Izvor:KAportal.hr