• Ogranak HSP-a na Rakovcu


    Grb grada KarlovcaHSP podružnica Karlovac nastavlja, prema predviđenom planu, osnivanje ogranaka u Gradskim četvrtima grada Karlovca. U nedjelju, 13. siječnja 2013., u prostorijama gradske četvrti Rakovac osnovan je ogranak HSP-a Rakovac.

    Za predsjednika ogranaka izabran je dosadašnji povjerenik Mladen Radosavljević, dugogodišnji član Hrvatske stranke prava. Članovi su Aleksandra Valetić, Srećko Kramarić, Kruna Ris, Marta Raič, Željko Lang i Martina Simić.

     

    HSP Karlovačke županije
    Leonardo Fritz