• Osnovan ogranak Orlovac


    HSP Karlovac krenuo je u realizaciju predviđenih aktivnosti kojima će se osnivati ogranci u gradu Karlovcu.

    11. prosinca 2012. je osnovan Ogranak podružnice HSP-a Karlovac u Orlovcu. Za predsjednika ogranka Orlovac izabran je Darijo Cindrić, a ostali članovi su: Dominik Grivac, Barka Cerjanec, Valentino Manjerović, Karlo Bogović, Matija Cindrić, Nada Lorber, Robert Konjević, Darko Ribić i Mario Horva.