• Pravaški blok u Senju


    Berislav Gržanić (HSP) i Josip Šojat (HČSP)

    Senjske podružnice Hrvatske stranke prava (HSP) i Hrvatske čiste stranke prava (HČSP) potpisale su u ponedjeljak, 21.1.2013., sporazum o političkoj suradnji, temeljem kojeg će u svibnju ove godine izaći zajedno na izbore kao Pravaški blok.

    Berislav Gržanić (HSP) i Josip Šojat (HČSP)Sporazum o zajedničkoj suradnji potpisali su predsjednik Županijskog vijeća HSP-a Ličko-senjske županije te predsjednik Glavnog stana HSP-a, Berislav Gržanić, te predsjednik senjske podružnice HČSP-a, Josip Šojat. Potpisivanje sporazuma o suradnji bez  dogovorenih funkcija čin je, kako kažu, dobre volje pravaša grada Senja. “Očekujemo odlične rezultate”, rekli su Gržanić i Šojat, te garantiraju uspjeh Pravaškog bloka.

    Izvor: Lika Online