• „NE ZNAJU DESNI ŠTO RADE LIJEVI“


  Odluku o naknadama za vijećnike u GČ i MO treba odbiti, a ukoliko se na Gradskom vijeću takva odluka ipak donese, vijećnici HSP-a u GČ i MO naknade će uplaćivati u humanitarne svrhe.


  Drago Marković - povjerenik Podružnice HSP-a Osijek

  Na sjednici Gradskog vijeća grada Osijeka zakazanoj za 12. veljače 2015. godine na klupama gradskih vijećnika naći će se PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU NAKNADE TROŠKOVA ZA RAD PREDSJEDNICIMA, POTPREDSJEDNICIMA I ČLANOVIMA VIJEĆA MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI.
  Radi se o Odluci koja će grad Osijek na godišnjoj razini koštati oko 300 000 kuna.

  Odluka po kojoj bi se predsjednicima Vijeća isplaćivalo po 130 kuna, a zamjenicima i članovima vijeća po 100 kuna mjesečno u situaciji u kojoj se nalazi proračun grada Osijeka, mi u HSP-u smatramo nepotrebnom i neprimjerenom u ovom trenutku.

  U HSP-u smo slijedom najava iz HDZ-a sa nedavne konferencije za medije očekivali u najmanju ruku smanjenje vijećničke naknade gradskih vijećnika, a umjesto toga smo dobili još jedan prijedlog koji iziskuje novo opterećenje gradskog proračuna. Ovaj prijedlog je pokazatelj da vladajuća većina u gradskom vijeću djeluje totalno nekoordinirano, najblaže rečeno:„Ne znaju lijevi što rade desni“.

  Napominjemo da su do sada svi vijećnici u Gradskim četvrtima i mjesnim odborima svoje dužnosti obavljali volonterski i svi oni koji su svoj posao vijećnika u GČ i MO shvaćali kao rješavanje problema svojih susjeda i sumještana, svoju vjećničku dužnost će obnašati s naknadom ili bez nje.

  Sugeriramo svim gradskim vjećnicima da ovaj prijedlog odbiju jer predviđeni novac se može iskoristiti na puno boljih načina i za bitnije potrebe naših sugrađana.

  Ukoliko ovaj prijedlog Odluke ipak bude usvojen na Gradskom vijeću, vijećnici HSP-a u vijećima Gradskih četvrti odlučili su ukupni iznos naknada uplatiti u humanitarne svrhe, prije svega udrugama koje se skrbe o djeci s posebnim potrebama, te članovima HSP-a slabijeg imovinskog stanja.

  HRVATSKA STRANKA PRAVA
  Podružnica Osijek
  Drago Marković, predsjednik