• Odlukom u smanjenju naknade za novorođenčad Vrkić poslao poruku mladim obiteljima, nepoželjni ste u Osijeku.


  070415HSPGM2
  Odluka gradonačelnika Osijeka Vrkića da smanji naknade za opremanje novorođenčadi u gradu Osijeku s 3000 na 1000 kuna za svakog novorođenog malog osječanina, pokazatelj je da smo u Osijeku došli do zida.

  Kada se u jednom gradu počnu ukidati prava onih koji tek dolaze na svijet, kada se ukida ili smanjuje pravo kojim su se mnogi kitili u predizbornim kampanjama i obećavali čak i puno više beneficija i potpora, od besplatnih vrtića ili besplatnih vozačkih dozvola za maturante, onda znamo da imamo ili totalno nesposobnu gradsku vlast ili da je taj grad pred bankrotom, odnosno u najblažem slučaju pred stečajem.

  Hrvatska stranka prava Osijek je uvjerena da je gradonačelnik na nekoliko pozicija u proračunu mogao „uzeti“ novce bez diranja naknade za djecu. Mogao je za početak krenuti od svoje plaće. Znamo da je u mirovini, i ako Osijek voli koliko tvrdi da voli mogao je ostati u mirovini i svoju dužnost obavljati volonterski i na taj način uštedjeti naknadu za 100 malih osječana.
  Mogao je smanjiti ili minimalizirati troškove reprezentacije. Mogao je troškove promidžbe smanjiti ili minimalizirati i isplatiti sve što su roditelji očekivali dobiti od grada. Puno toga je mogao ali nije. Krenuo je od najmlađih, od budućnosti Osijeka. Ovakva rezanja prava u obzir dolaze tek kada se iscrpe sve mogućnosti proračuna kao zadnja mjera.

  Svi se kunu u mlade, u mlade obitelji. Ukoliko znamo koliko je mladih ljudi, mladih obitelji odselilo iz Osijeka u zadnje vrijeme. Ukoliko znamo da svi gradovi vode pronatalitetnu politiku s ciljem privlačenja mladih ljudi u svoje sredine temeljno pitanje je KAKVA SE PORUKA ŠALJE MLADIM OBITELJIMA OVOM ODLUKOM GRADONAČELNIKA.

  Pozitivna sigurno nije. Prije će biti da je obiteljima s djecom ili onima koji planiraju imati djecu gradonačelnik poslao poruku – niste dobrodošli. Idite u Irsku, Njemačku, Austriju.

  Ova odluka pokazatelj je da je ova gradska koalicija pred slomom jer gradonačelnik se boji izići pred gradske vijećnike i ovo i druga pitanja riješiti rebalansom proračuna.

  Za kraj jedno pitanje gradonačelniku Osijeku koje je najčešće postavljano na društvenim mrežama gdje se komentirala ova vijest o smanjenju naknade za opremanje novorođenčadi.
  „Hoće li grad Osijek tražiti da roditelji njima plate po rođenju djeteta?“ Nismo sigurni da neće.

  HRVATSKA STRANKA PRAVA
  Podružnica Osijek
  Drago Marković