• HSP s partnerima napravio Klub vijećnika u Vodicama. Krešimir Boršić predsjednik.


    krešimir boršić 1
    Poradi lakšeg i učinkovitijeg političkog djelovanja u gradskom vijeću grada  Vodica konstituiran je klub vijećnika iz redova HSP-a, Nezavisnog vijećnika i Loza Nezavisna lista. Za predsjednika Kluba izabran je Krešimir Boršić prof.povijesti i predsjednik Podružnice HSP-a za grad Vodice.

    hsp