• Predane liste u Šibeniku i Šibensko-kninskoj županiji


    Kandidat za župana Hrvatske stranke prava za Šibensko-kninsku županiju prof. Paul Cota zajedno sa svojim zamjenicima Stipom Peranom i prof. Krešimirom Boršićem predao je kandidaturu za Župana Šibensko-kninske županije, a ujedno i kandidacijsku listu za županijsku skupštinu Šibensko-kninske županije.

    sibenska_kandidati

    Kandidat za gradonačelnika Hrvatske stranke prava za Grad Šibenik dipl. oec. Jurica Burazer sa svojim zamjenicima prof. Tatjana Gulin i prof. Luka Slamić, prvi su predali kandidaturu za Gradonačelnika Grada Šibenika, kao i listu za Gradsko vijeće Grada Šibenika čiji je nositelj dipl. oec. Jurica Burazer.

    sibenik_kandidati