• Ustrojeno ŽV HSP-a Šibensko kninske županije. Tomislav Čolak izabran za predsjednika.


  tomislav čolak kninNakon formiranja i održanih zborova podružnica Knin, Šibenik i Unešić stvoreni su uvjeti za formiranje Županijskog zbora Šibensko-kninske županije. Zbor je otvorio kao ovlaštenik središnjih tijela HSP-a, član predsjedništva i predsjednik Glavnog stana Berislav Gržanić.

  U Županijsko vijeće HSP-a Šibensko kninske županije izabrani su:

  • Predsjednik ŽV HSP-a: Tomislav Čolak
  • Dopredsjednici ŽV HSP-a: Ante Gaćina i Krešimir Boršić.
  • Tajnik ŽV HSP-a: Enio Turčinov
  • Rizničar ŽV HSP-a: Zdravko Radmilo.
  • Članovi: Ivan Anđelić, Petar Glasnović, Miro Vlaić i Zdravko Đaković

  Županijski nadzorni odbor:
  • Predsjednik: Meri Pašara Mitić
  • Članovi: Marija Čurić i Joso Verović,

  Županijski časni sud
  • Predsjednik: Tomislav Balin
  • Članovi: Rajko Žulj, Mihovil Kardum, Čedo Stipaničev i Ričard Matura,

  Članovi Glavnog stana iz Šibensko kninske županije
  • Tomislav Čolak
  • Krešimir Boršić

  HSP Šibensko-kninske županije predložio je i jednoglasno dao potporu kandidaturi Tomislava Čolaka za člana Predsjedništva HSP-a na  redovitom Saboru HSP-a 28. veljače u Zagrebu.

  hsp