• Na izborima za mjesne odbore U Novskoj HSP osvojio 11 mandata.


    OLYMPUS DIGITAL CAMERA
    HSP Novska osvojila je 11,2% na izborima za Vijeća mjesnih odbora na području grada Novske održanih u nedjelju 29. ožujka 2015. godine.

    U Rajiću jednom od većih prigradskih naselja HSP je osvojio apsolutnu većinu tako da je u mogućnosti konstituirati mjesni odbor bez podrške ostalih stranaka. Ovaj rezultat je poticaj za još veće zalaganje koje je potrebno uložiti kako bi Hrvatska Stranka Prava na slijedećim izborima zauzela važno mjesto na hrvatskom političkom prostoru.

    hsp novska