• Marijan Lozančić povjerenik HSP-a za Grad Ivanec


  marijan lozančić
  Hrvatska stranka prava krenula je u ozbiljnu revitalizaciju stranke na području Varaždinske županije, pa je tako nakon započetih aktivnosti u Gradu Varaždinskim Toplicama i Općini Breznica, HSP započeo sa aktivnostima i u Gradu Ivancu.
  Predsjednik HSP-a Daniel Srb je imenovao Marijana Lozančića povjerenikom HSP-a podružnice Ivanac. Sve naredne aktivnosti HSP-a biti će usklađene sa Statutom i na dobrobit svih žitelja Grada, a prvi zadatak biti će obnova rada Stranke u Gradu Ivancu, te provedba pripremnih radnji za formiranje Županijskog vijeća Varaždinske županije.
  Projekt “HSP DOM SVIH PRAVAŠA” doživljava svoje oživotvorenje i u ovoj pravaškoj županiji, koja je kroz povijest to bila, je sada i biti će i ubuduće. Evidentno je da se HSP vraća na političku scenu Hrvatske, a poslijednji izborni rezultati to dokazuju( Omiš,Korčula, Pag) , posebno je bitno izvijestiti hrvatsku javnost da se HSP-u svakodnevno priključuju novi članovi.
  Svi zainteresirani koji se žele priključiti aktivnostima HSP-a sa područja Grada Ivanca mogu se javiti na e-mail : marijan.lozancic@gmail.com

  Bog i Hrvati !

  Zvonko Mlakić,član Predsjedništva HSP-a