• Osnovan HSP za Općinu Beretinec u Varaždinskoj županiji


  Hrvatska stranka prava ( HSP ) Varaždinske županije  je u potpunosti prihvatila projekt “HSP dom svih pravaša” i u skladu sa njim radi te dijeluje u Županiji. Dana 24.06.2015. godine uz nazočnost povjerenika HSP-a za Varaždinsku županiju Josipa Marčuna, osnovana je podružnica HSP-a za Općinu Beretinec.

  HSP Beretinec

   

  Od osnutka Hrvatske pa do danas, na području Općine Beretinec je radilo i djelovalo nekoliko pravaša. Aktivno su sudjelovali na svim izborima, ali nisu imali ustrojenu podružnicu. Na zadnjim lokalnim izborima HSP je u Općini prihvaćen i počeo je aktivno sa radom. Tako je  HSP u Općinskom vijeću Beretinec osvojio jedno vijećničko mjesto. Pravaški program u vijeću  prezentira i aktivno provodi vijećnik HSP-a Vladimir Horvat, koji je odlukom predsjednika HSP-a Daniela Srba imenovan povjerenikom HSP-a za Općinu Beretinec.Od kada je HSP u Varaždinskoj županiji započeo projekt “HSP dom svih pravaša”, stekli su se uvjeti za osnivanje Stranke u Općini Beretinec. U HSP se upisalo 15 novih članova, a povjerenik HSP-a Varaždinske županije Josip Marčun, sukladno odredbama Statuta HSP-a, sazvao je Zbor podružnice HSP Beretinec.

  Za predsjednika podružnice HSP Beretinec izabran je Vladimir Horvat, dopredsjednici su Milivoj Plantak i Tihomir Horvat, tajnica je Dragica Horvatić, a rizničarka Jadranka Ristić. U Nadzorni odbor izabran je Nino Horvatić za predsjednika, a Dario Horvat i Mirjana Horvat za članove.

  Povjerenik Marčun je prisutnima prezentirao program i smjernice rada HSP-a u Varaždinskoj županiji, HSP postaje sve važniji na području Županije, što je vidljivo po velikom prilivu novih članova te  po ustroju novih gradskih i općinskih organizacija Stranke.

  Također je i najavio osnivanje novih podružnica, a do kraja godine i ustroj Županijskog vijeća HSP-a Varaždinske županije.

  Sa Zbora je upućen poziv svim domoljubima i pravašima da se uključe aktivno u rad Hrvatske stranke prava ( HSP).

   

  Uvijek prava-Hrvatska stranka prava !

  Bog i Hrvati !

   

  Hrvatska stranka prava
  Varaždinske županija
  Josip Marčun,povjerenik