• Zagrebačka županija: Potpora predsjedniku Srbu, Idemo u Sisak!


  HSP Zagrebačka županijaMedijske objave pojedinih bivših članova HSP-a o  potporama koje navodno uživaju i daju si na važnosti  je samo pokušaj jeftinog samoreklamiranja  i nanošenja štete HSP-u.  Na lažno predstavljanje pojedinih kao i pisanje o destabilizaciji unutar stranke ne želimo se osvrtati,  jer isti, nisu zaslužili našu pažnju

   HSP Zagrebačke županije daje bezrezevnu podršku legalnom i legtimnom predsjedniku HSP-a Danielu Srbu. Legalni izaslanici podružnica Zagrebačke županije  će sudjelovati i u velikom broju nazočiti na Saboru HSP 01.02.2014. godine u Sisku.

   

   Hrvatska stranka prava

  Zagrebačka županija

  Mirela Bušljeta Felc, povjerenik