• Mile Ivančić: Sve za Zaprešić, Zaprešić nizašto


  Drage Zaprešićanke i Zaprešićani, HSP-ov moto kampanje za gradonačelnika grada Zaprešića je:

  SVE ZA ZAPREŠIĆ, ZAPREŠIĆ NIZAŠTO!

  • Učinkovitija gradska uprava bez nepotizma i sockomunističkog nasljeđa kao modela ponašanja u funkcioniranju Grada i gradskih poduzeća
  • U gradskoj upravi i poduzećima uvesti princip ponašanja dobrog gospodara, kao i princip upravljanja, a ne vladanja
  • Reorganizirati i povećati učinkovitost poslovanja gradskih poduzeća u cilju smanjenja troškova poslovanja
  • Gradska poduzeća koja ne spadaju u djelokrug Grada temeljem Ustava i zakona pripremiti za tržišnu utakmicu
  • Gradsku imovinu uključiti u funkciju gospodarstvakako ne bi bila teret proračuna
  • Poticati poduzetničke inicijative s ciljem otvaranja novih radnih mjesta
  • Razvijati poduzetničke zone izgradnjom komunalne i prometne infrastrukture
  • Planski razvijati prometnu i komunalnu infrastrukturu na cijelom prostoru Grada kao temelj razvoja Grada
  • Poticati projekte koji mogu biti sufinancirani iz Eu fondova
  • Rekonstruirati javnu rasvjetu na području Grada u cilju smanjenja troškova potrošnje i eko standarda
  • Voditi stalnu brigu glede kvalitete pitke vode vodocrpilišta u Šibicama
  • U suradnji s gradom Samoborom politički djelovati na prometnoj povezanosti dvaju gradovaizgradnjom mosta preko Save
  • Ubrzati izgradnju južne obilaznice
  • Obnoviti Nove dvore Jelačićeve (koje su komunisti devastirali) kao nacionalni projekt i budući Jelačić-grad
  • Izgraditi školski i vrtički prostor u skaldu s potrebama
  • Projekt “svako dijete ima svoj šport” organizirati da se sva mladež bavi sportom organizirano na cijelom prostoru Grada – BESPLATNO (bez troškova za roditelje)
  • Izgraditi športsko-rekreacijsko središte Zajarki na prostoru današnjih jezera
  • Voditi brigu o našim umirovljenicima i socijalno ugroženima u našem Gradu

  Kandidati HSP-a za gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika:

  Gradonačelnik: Mile Ivančić, dipl.ing.

  • Rođen 1954. godine
  • Oženjen, otac sedmero djece
  • Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu 1978. godine
  • Radio kao rukovoditelj gradilišta i kao nadzorni inženjer na izgradnji niza projekata
  • Zastupnik u prvom sazivu Hrvatskog državnog sabora RH, koji je donio odluku o uspostavi slobodne i neovisne države Hrvatske
  • Zastupnik u skupštini Zagrebačke županije
  • Predsjednik UV Doma zdravlja Zagrebačke županije
  • Rukovoditelj Elektre u Zaprešiću

  Zamjenik gradonačelnika: Miro Benčić, dr.med.

  • Rođen 1968. godine u Zagrebu
  • Živi u Zaprešiću od 1984. godine
  • Oženjen, otac sedmero djece
  • Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu
  • Zaposlen u Domu zdravlja Zagrebačke županije

  Zamjenik gradonačelnika: Dražen Brezec

  • Rođen 1972. godine
  • Oženjen
  • Dragovoljac i veteran Domovinskog rata
  • Predsjednik HVIDR-e Zaprešić